Респонденттердің өздерінің қаржылық жағдайына қанағаттануы туралы пікірі. 2022

11 просмотров

Жыл сайын наурыз айында өткізілетін халықтың өмір сүру сапасын зерттеуге сәйкес, өздерінің қаржылық жағдайына толық қанағаттанамын деп жауап берген респонденттердің үлесі қатарынан екінші жыл қысқаруда: өткен жылғы айтарлықтай жоғары 40,2%-ға қарағанда, 2022 жылы небәрі 32,1%-ды құрады.

Бұл ретте өзінің қаржылық жағдайына ішінара қанағаттанғандардың үлесі бір жыл ішінде 56,3%-дан 64%-ға дейін өсті. Өздерінің қаржылық жағдайына қанағаттанбаған респонденттердің үлесі бір жыл ішінде өзгерген жоқ (0,6%), ал сұралғандардың 3,3%-ы жауап беруге қиналды.

Отбасының экономикалық жағдайына толық қанағаттанған респонденттердің үлесі де бір жыл ішінде 44,1%-дан 34,7%-ға дейін азайды, ал ішінара қанағаттанғандардың үлесі 52,8%-дан 63%-ға дейін өсті. Отбасының экономикалық жағдайына қанағаттанбаған респонденттердің үлесі бір жыл ішінде 1,1%-дан 0,5%-ға дейін азайды, тағы 1,8%-ына жауап беру қиынға соқты.

Елдімекен бөлінісінде өздерінің қаржылық жағдайына толық қанағаттанған респонденттердің үлесі ауылдарда қалаларға қарағанда жоғары: 30,6%-ға қарағанда 34,8%. Қанағаттанбағандардың үлесі қалаларда жоғары: ауылдық жерлердегі 0,4%-ға қарағанда 0,7%.

Ерлер арасында өздерінің қаржылық жағдайына толық қанағаттанғандардың үлесі әйелдерге қарағанда жоғары: 29,5%-ға қарағанда 35,9%. Сонымен қатар, қанағаттанбағандардың үлесі ерлер мен әйелдер арасында бірдей: 0,6%.

Жұмыспен қамту мәртебесі бөлінісінде өзінің қаржылық жағдайына қанағаттанған респонденттердің ең көп үлесі өзін-өзі жұмыспен қамтығандар арасында байқалды: 35,7%. Одан кейінгі орында шамалы айырмашылықпен жалданып жұмыс істейтіндер: 33,3%. Жұмыссыздар арасында бұл көрсеткіш күтілгендей айтарлықтай төмен: 28,3%.

Өзінің қаржылық жағдайына қанағаттанбағандардың үлесі жұмыссыздар арасында 2%-ды, жалданып жұмыс істейтіндер арасында 0,4%-ды және өзін-өзі жұмыспен қамтығандар арасында 0,3%-ды құрады.

Бұл ретте, егер өзін-өзі жұмыспен қамтығандар арасында жауап беруге қиналған немесе сұрақ олардың жағдайында қолданылмайды деп санайтын респонденттердің үлесі тек 0,2%-ды, ал жалданып жұмыс істейтіндер арасында — 0,7%-ды құраса, жұмыссыздар арасында көрсеткіш болжамды түрде бірден 10%-ға жетті.

Өзінің материалдық әл-ауқат деңгейін орташа деп бағалаған респонденттердің үлесі ағымдағы жылы бірден 80%-ға жетті, бұл ретте өткен жылы бұл көрсеткіш 65,6%-ды құрады. Өз кезегінде, өзінің материалдық әл-ауқатын орта деңгейден төмен бағалағандардың үлесі айтарлықтай төмендеді: 11,6%-дан 2,3%-ға дейін. Әл-ауқаттың төмен деңгейін өткен жылғы 0,4%-ға қарағанда 0,3%-ы белгіледі.

Өзінің материалдық әл-ауқатын орташа деңгейден біршама жоғары бағалаған респонденттердің үлесі де өзін салыстырмалы түрде ауқатты (4,6%-дан 3,1%-ға дейін) немесе әл-ауқат деңгейі жоғары (0,8%-дан 0,4%-ға дейін) деп бағалағандардың үлесі сияқты айтарлықтай қысқарғанын (17%-дан 13,9%-ға дейін) атап өткен жөн.